Välj ditt språk

Högre driftsäkerhet, säkrare intäkter

Med MActor har Metrima skapat marknadens bästa dubbelriktade fjärravläsningssystem för insamling av mätvärden från el-, fjärrvärme-, gas- och vattenmätare. Metrima tillhandahåller dessutom kvalificerade drift- och supporttjänster.

Ett modernt insamlingssystem leder i grunden till fler nöjda kunder. Samtidigt ökar det medvetenheten och kraven på korrekta mätvärden. Hög tillgänglighet och kvalitet blir viktigare än någonsin. I samma takt ökar också behovet av kompetent support.

Metrima utför support på alla delar av MActor-systemet och i kombination med våra driftstjänster behöver du som kund inte tänka på tekniken alls.

Resultatet? Högre driftsäkerhet. Säkrare intäkter.

Servicesystemet - anmälning av serviceuppdrag

Anmälning av service för mätare och andra enheter sker i Servicesystemet, som nås under Kundlogin.


  Övervakning

 • Larm vid defekt fältutrustning
 • Övervakning av kommunikation
 • Kontroll av hårdvara
 • Övervakning av databas

  Support

 • Skötsel av systemet
 • Kvalitetssäkring av mätvärden
 • Rapportering
 • Statistik
 • Ärendehantering
 • Teamviewer

  Fältpersonal

 • Nyanslutning
 • Nedtagning av mätare
 • Montage av multipunkt
 • Felsökning
 • Projektering

  Drift/Hosting

 • Kontroll av hårdvara
 • Backup-hantering
 • Kommunikations-övervakning