Högre driftsäkerhet, säkrare intäkter

Med MActor har Metrima skapat marknadens bästa dubbelriktade fjärravläsningssystem för insamling av mätvärden från el-, fjärrvärme-, gas- och vattenmätare. Metrima tillhandahåller dessutom kvalificerade drift- och supporttjänster.

Ett modernt insamlingssystem leder i grunden till fler nöjda kunder. Samtidigt ökar det medvetenheten och kraven på korrekta mätvärden. Hög tillgänglighet och kvalitet blir viktigare än någonsin. I samma takt ökar också behovet av kompetent support.

Metrima utför support på alla delar av MActor-systemet och i kombination med våra driftstjänster behöver du som kund inte tänka på tekniken alls.

Resultatet? Högre driftsäkerhet. Säkrare intäkter.

Läs mer om våra supporttjänster


Kurser och utbildningar

Metrima anordnar årligen populära kurser och utbildningar i våra system. Glöm inte att hämta kursprogrammet för året under vår Kundlogin.


Servicesystemet - anmälning av serviceuppdrag

Anmälning av service för mätare och andra enheter sker i Servicesystemet, som nås under Kundlogin. En ny version har lanserats - läs om ändringarna här.


  Övervakning

 • Larm vid defekt fältutrustning
 • Övervakning av kommunikation
 • Kontroll av hårdvara
 • Övervakning av databas

  Support

 • Skötsel av systemet
 • Kvalitetssäkring av mätvärden
 • Rapportering
 • Statistik
 • Ärendehantering
 • Teamviewer

  Fältpersonal

 • Nyanslutning
 • Nedtagning av mätare
 • Montage av multipunkt
 • Felsökning
 • Projektering

  Drift/Hosting

 • Kontroll av hårdvara
 • Backup-hantering
 • Kommunikations-övervakning