Referenser

VÄRMEK

Metrima är avtalsleverantör till och har ramavtal med SINFRA (Ramavtal 213)

Systemlösningen med tillhörande centralsystem MActor finns installerat på cirka fyrtio energibolag i Sverige. Systemet finns också installerat i Finland där det är i full drift och det finns också ett antal piloter driftsatta runt om i Europa, bland annat i Polen, Tyskland, Ungern och Rumänien.

I Sverige är närmare en miljon mätpunkter (el, fjärrvärme, vatten och gas mätare) i skarp drift för insamling av mätvärden och rapporterar kontinuerligt mätvärden för debitering, i de flesta fall handlar det om insamling av timvärden. Våra projekt har baserats på olika tekniska lösningar med elnäts eller radio kommunicerande terminaler eller helt externa produkter som via olika drivers hanteras i systemet men det i sig är inget som hindrar att kombinera de olika tekniska lösningarna, stöd för alla tekniska lösningar ligger i ett och samma system, centralsystemet MActor!

Många energibolag har via olika gränssnitt (API) kopplat ihop överliggande debiteringssystem samt kund och nätinformationssystem för åtkomst av lagrade data, eller för momentana processer och styrning. Antalet användare av MActor på de olika energibolagen ökar hela tiden, en del bolag har till och med slutkundskopplingar till MActor. Våra installationer och projekt har drivits i lite olika projektformer, allt från totalentreprenader till rena systemleveranser. Innan årsskiftet 2009-2010 så slutgodkändes och överlämnades samtliga projekt i Sverige som var kopplade till det kravställda lagförslaget gällande AMR i Sverige.

C4 Energi

C4 Energi finns lokalt förankrat i Kristianstad och Åhus. C4 Energi arbetar med el-, data- och fjärrvärmedistribution. Fjärrvärme produceras bland annat vid Allöverket där den största produktionsenheten finns. Där produceras miljöriktig el och värme i två fliseldade kraftvärmepannor. Det drivs också ett konkurrensneutralt stadsnät med en framtidssäker infrastruktur uppbyggd på optisk fiber med hög kapacitet. C4 Energis ägare Kristianstads kommun har givit ett tydligt uppdrag till C4 Energi, att leverera energi med hög kvalitet, bra miljövärde och god service till långsiktigt konkurrenskraftiga priser.

Läs mer om Metrimas lösning för C4 Energi
 

Karlsborgs Energi

Karlsborgs Energi var ett av de första energibolagen i Sverige som bestämde sig för att upphandla ett AMRsystem. Inom KEAB var man fast besluten att investera i ett system då man tidigt såg de fördelar och möjligheter som ett AMR-system innebär. Metrima tilldelades i mars 2003 uppdraget att leverera system, infrastruktur, mätare, terminaler samt projektering och utbildning till KEAB.

Läs mer om Metrimas lösning för Karlsborgs Energi
 

Norrtälje Energi

Norrtälje Energi levererar el till 15’000 abonnenter, och även fjärrvärme och bredband i Roslagen. Bolaget är ett modernt och öppet företag med stort kundfokus. Bolaget ägs av kommunen, den lokala närvaron gör att Norrtälje Energis kunder enkelt kan supporteras och få hjälp med frågor gällande el, fjärrvärme och bredband.

Läs mer om Metrimas lösning för Norrtälje Energi
 

Prometera

Sedan 2013 sköter Prometera fjärravläsning och servicetjänster åt Öresundskraft och Lund Energikoncernen vilket innebär hantering av närmare 195’000 mätare i MActor.

Läs mer om Metrimas lösning för Prometera