Välj ditt språk

Referenser

Systemlösningen med tillhörande centralsystem MActor finns installerat på cirka fyrtio energibolag i Sverige. Systemet finns också installerat för drift eller som pilotinstallation runt om i Europa, bland annat i Polen, Tyskland, Ungern och Rumänien.

I Sverige är närmare en miljon mätpunkter (el, fjärrvärme, vatten och gas mätare) i skarp drift för insamling av mätvärden och rapporterar kontinuerligt mätvärden för debitering, i de flesta fall handlar det om insamling av timvärden. Våra projekt har baserats på olika tekniska lösningar med elnäts- eller radio-kommunicerande terminaler eller helt externa produkter som via olika drivers hanteras i systemet men det i sig är inget som hindrar att kombinera de olika tekniska lösningarna, stöd för alla tekniska lösningar ligger i ett och samma system, centralsystemet MActor!

Många energibolag har via olika gränssnitt (API) kopplat ihop överliggande debiteringssystem samt kund och nätinformationssystem för åtkomst av lagrade data, eller för momentana processer och styrning. Våra installationer och projekt har drivits i olika projektformer, allt från totalentreprenader till rena systemleveranser. Innan årsskiftet 2009-2010 slutgodkändes och överlämnades samtliga projekt i Sverige som var kopplade till det kravställda lagförslaget gällande AMR i Sverige.