Välj ditt språk

Om Metrima

Metrima har lång erfarenhet av insamling av mätvärden. Vår historia börjar redan 1991 när MiLAB (Mätteknik i Linköping AB) grundas. Under 25 år har Metrima AB genomgått en del turbulenta förändringar från självständigt bolag, till koncernmedlem, och tillbaka till självständigt bolag. Idag är Metrima ett fokuserat och välkonsoliderat företag med kompetent och kunnig personal. Våra lokaler ligger i Ebbepark, som är en samlingsplats för kunskapsföretag i Linköping.

Mellan 2006 och 2010 levererade vi nästan femtio automatiska insamlingssystem till energibolag i Sverige och Europa. Sedan den stora utrullningen av fjärravlästa elmätare har inläsning av fjärrvärme, vatten, gas och fjärrkyla tillkommit. I framtiden ser vi ett ökat värde av förbättrat informationsflöde genom analyser och ökad kunskap om nätet och dess tillstånd.

Metrimas affärside är att leverera kompletta system för mätvärdesinsamling till konkurrenskraftiga priser. Metrima ser sig själv som icke-tillverkarbunden leverantör av lösningar. Detta gör att vi kan välja mellan mätare från olika leverantörer för att uppfylla de önskemål kunderna har.

Genom vår långa erfarenhet kan vi erbjuda ett av marknadens bästa system med lösningar för kommunikation och insamling av mätvärden. Vårt centralsystem MActor är navet i insamlingssystemet som sköter kommunikation med olika enheter.

Vårt koncept för insamlingssystem är att välja kommunikationsinfrastruktur så att vi utnyttjar den för varje situation mest passande infrastrukturen. För att kunna göra detta integrerar vi produkter från ledande tillverkare med egna produkter.

Metrimas ledord för centralsystemet är bakåtkompatibilitet, modularitet, integration, öppenhet, och drift. Vi är måna om att våra produkter fortsätter att fungera även när nya produkter tillkommer. Vi har fortfarande stöd för de produkter vi levererade på 1990-talet. Modularitet, integration och öppenhet gör att våra kunder kan välja den lösning som passar bäst, oavsett om det handlar om mätare eller debiterings- eller faktureringssystem.

Metrima strävar efter att ha nöjda kunder och belåtna leverantörer. Vårt mål är att med kompetent och engagerad personal uppfylla kundens behov till ett konkurrenskraftigt pris. Vi erbjuder idag försäljning, leverans, support och service i Linköping. Vi strävar efter att ligga i framkant på utvecklingen, med produkter och tjänster som motsvarar de krav och förväntningar våra kunder har idag och som de kommer att ha imorgon.