Välj ditt språk

AMR - Fjärravläsning

Metrima tillhandahåller kompletta lösningar för mätvärdesinsamling av el, fjärrvärme, vatten, gas och andra energisorter. Våra system används för daglig insamling från 600'000 mätare i Sverige, inklusive 60'000 fjärrvärme och vattenmätare.

Metrima erbjuder både mätarneutrala och mätarbundna lösningar. Kommunikation mellan terminal och mätare sker med standardiserade protokoll som M-Bus eller IEC 62056-21.

Förutom mätvärdesinsamling har våra terminaler och system även stöd för tillläggsfunktioner som larm från externa givare och realtidsutläsning.

Insamling sker via dedikerade, fristående terminaler eller via terminaler som är inbyggda i elmätaren.

Vi erbjuder både lösningar som baseras på kommunikation via en elmätare, men även sådana som har en fristående terminal.

Ladda ner informationsblad