Välj ditt språk

AMR - Fjärravläsning

Metrima tillhandahåller kompletta lösningar för mätvärdesinsamling och mätvärdeshantering av el, fjärrvärme, vatten, gas och andra energisorter.

Metrima erbjuder både lösningar som är kommunikations- och mätarneutrala. Kommunikation till mätaren sker framförallt med standardiserade protokoll som DLMS, IEC 62056-21 eller M-Bus.

Våra system har stöd för tillläggsfunktioner som externa givare eller aktorer, realtidsutläsning och larm.

Insamling och kommunikation sker via dedikerade, fristående terminaler eller via terminaler som är inbyggda i mätaren.

Media och protokoll

Historien

Sedan mer än 25 år har Metrima erfarenhet av att bygga system för automatisk insamling och hantering av mätvärden. Metrima har över tiden utvecklat lösningar för ett stort antal olika kommunikationssätt och för ett flertal olika protokoll. Metrima har marknadens bredaste utbud av möjligheter att kommunicera med olika mätare och apparater. Metrima lovar att integrera vilken mätare eller teknik som helst som använder ett protokoll till vilket vi får tillgång. Vi gör det genom en ”driver” vilken kan utvecklas på kort tid. ”Bring your meter – we will integrate it.”

Emellertid har den tekniska utvecklingen gjort kommunikation med olika mätare och koncentratorer eller routrar enklare. Skälet till den stora floran av olika kommunikations-alternativ var tekniskt: olika geografiska förhållanden krävde olika kommunikations-medier, standarder hade ännu inte kommit så långt som idag. Det behövdes flera typer av media för att uppnå bra prestanda och robusthet. Idag har förbättrade tekniker för mobil datatrafik gjort att man direkt kan prata med varje mätare individuellt.

Öppenhet och transparens, utbytbarhet och framtidssäkring genom standarder

Framtidssäkerhet är väsentlig. Vi kan vara förvissade om att utvecklingen fortsätter: mätare och kommunikations-apparater kommer inte att se ut som idag om några år, nya funktionskrav och behov tillkommer. Öppenhet är väsentlig.

Standarder finns för varje behov. Det finns idag ingen anledning för en tillverkare att utveckla slutna system, utan öppenhet. Sådana system kallas ”proprietära” eftersom dom ägs av ett företag. I ett sådant system kan utrustning bara köpas från ett företag – i dag och i framtiden. Skulle den tillverkaren inte ha en passande apparat för behov om några år kan det innebära svårigheter och kan tvinga fram byte av hela systemet.

Öppna standarder innebär framtidssäkerhet och utbytbarhet

Metrima arbetar för öppenhet och transparens. Därigenom – och genom vår erfarenhet från många olika system under lång tid – kan vi erbjuda kommunikation och integrationer med apparater från olika tillverkare. Nu och i framtiden.

Metrimas sortiment omfattar egenutvecklade system med egna terminaler och routrar, direktintegrationer där MActor pratar direkt med mätaren, t.ex. genom den mest spridda standarden DLMS, och integrationer till utrustning från tredjepartstillverkare via API.

Därigenom kan Metrima hjälpa nätbolag att på ett kostnadseffektivt och tekniskt optimalt sätt lösa uppgiften – att läsa in mätvärden, lagra, analysera, och behandla dessa, att ge dem vidare till andra system.

Systemöversikt - MActor kommunikation med mätare:

Terminal

Direktintegration – MActor pratar direkt med mätaren (t ex DLMS, Elvaco, EDMI)

Integration – MActor pratar med mätaren genom ett API.