Metrima har ett stort antal produkter vilka finns beskrivna med manualer på kundloginsidan.

Om du inte är kund men vill bli, kontakta Metrima.

Metrima har en egen beprövad PLC-teknik som bygger på det ISO-standariserade överföringsprotokollet LonWorks. Metrima har stöd för egna terminalfamiljer med PLC överföring för mätare.

Metrima har också en egen cellradioprodukt som har visat sig fungera mycket väl. Metrima har stöd för egna terminalfamiljer med kommunikation via cellradio.

Metrima har också gränssnitt, drivers, för kommunikation via standardiserade protokoll, som DLMS. Implementering av nya mätare med DLMS har visat sig enkel och säker.