Välj ditt språk

MActor

Med MActor har vi skapat marknadens bästa dubbelriktade fjärravläsningssystem för insamling av mätvärden samt kommunikation med el-, fjärrvärme-, gas- och vattenmätare. MActor bygger på öppna standarder, vilket innebär att våra kunder erhåller ett framtidssäkrat system där vi öppnar upp valmöjligheterna vad gäller mätarfabrikat, allt efter kundens önskemål.

MActor kan kommunicera med ett stort antal olika protokoll. Ett flertal implementeringar har gjorts av drivers för många olika typer av mätare.

Det dubbelriktade kommunikationssystemet utnyttjar flera olika kommunikationsmedia för att uppnå en optimal lösning: IP/Ethernet, PLC, radio, cellradio, tvåtråd/signalkabel eller GPRS/GSM.

MActor hanterar timvärden, alarm, gatljus, tariffstyrning, nätövervakning, energioptimering, integration med faktureringssystem och mycket mer.

MActor är Metrimas AMR-system som i olika generationer funnits på den svenska marknaden i över 20 år. MActor har tillsammans med våra kunder och en stark och aktiv användarförening etablerat sig som en effektiv, robust och modern AMR-motor på den svenska marknaden. Metrimas ledord för MActor är Bakåtkompatibilitet, Modularitet, Integration, Öppenhet och Drift.

Ladda ner informationsblad