Elvaco Driver

Genom att använda vår ElvacoDriver kan en MActor installation användas för att läsa in mätvärden från terminaler tillverkade av Elvaco. Dessa terminaler är särskilt lämpade som komplement till Metrimas resterande sortiment.

Vi har verifierat stöd för:

  • CMe3100
  • CMe2100
  • CMi2140
  • CMi2130
  • CMi2120
  • CMi2110
  • CMi1020
  • CMeX-serien