Välj ditt språk

MActor

MActor är gjort för insamling av mätvärden samt kommunikation med el-, fjärrvärme-, gas- och vattenmätare. MActor bygger på öppna standarder, vilket innebär att våra kunder erhåller ett framtidssäkrat system som ger valmöjligheter vad gäller mätarfabrikat, allt efter kundens önskemål.

MActor kan kommunicera med ett stort antal olika protokoll. Ett flertal implementeringar har gjorts av drivers för många olika typer av mätare.

MActor hanterar kvarts- och timvärden, alarm, gatljus, tariffstyrning, nätövervakning, energioptimering, integration med faktureringssystem och mycket mer.

MActor är Metrimas AMR-system som i olika generationer funnits på den svenska marknaden i över 20 år. MActor har tillsammans med våra kunder och en stark och aktiv användarförening etablerat sig som en effektiv, robust och modern AMR-motor på den svenska marknaden. Metrimas ledord för MActor är Bakåtkompatibilitet, Modularitet, Integration, Öppenhet och Drift.

Bakåtkompatibilitet

Bakåtkompatibilitet ger framtidssäkerhet och investeringsskydd. Stöd för nya AMR-lösningar införs successivt i MActor, utan att stödet för utrustning från tidigare generationer äventyras eller överges. Därmed säkras investeringen. Tidigare investeringar behöver inte bytas ut om en annan komponent byts.

Modularitet

Olika funktioner och möjligheter realiseras via separata komponenter som sätts samman för att skapa ett system efter kundens behov. De flesta komponenterna är en del av MActors standardutbud, men det finns också specialiserade komponenter som funktionsmässigt är integrerade i MActor.

Integration

MActor har stöd för integration mot faktureringssystem. Dessutom ett modernt web service gränssnitt för smidig och effektiv integration mot andra system, som till exempel nätinformationssystem, kundinformationssystem, eller kundwebbsidor. Mätdata i MActors databas är dokumenterad och tillgänglig för direkt integration.

Öppenhet

GDI (Generic Device Interface) är ett internt gränssnitt som öppnar MActor så att ny utrustning kan tas in i MActor på ett kostnadseffektivt, kontrollerat och rutinmässigt sätt. Utrustningen uppträder på likartat sätt och operatörerna arbetar med samma begrepp och funktioner oavsett utrustningens fabrikat, kommunikationsmedia, etc.

Drift

MActor har generella funktioner för att understödja felsökning, underhåll och fältarbete. Operatörer kan utföra tekniskt arbete i MActor med olika typer av utrustning utan att behöva känna till produktspecifika detaljer. MActor stöder Metrimas egen utrustning, utrustning från utvalda partners, och tredjepartsprodukter på ett transparent sätt. MActor stöder olika mätenheter och infrastruktur med ett brett sortiment av kommunikationsmedia. Metrima följer noga utvecklingen i branschen och inför successivt stöd för nya smarta funktioner. MActor backas upp av ett starkt företag och en kvalificerad utvecklingsgrupp, som lägger ned tid på att lyssna på våra kunder, för att förstå deras behov. MActor släpps i två funktions-releaser varje år.